தீபாவளி என்றால் என்ன ? ஏன் கொண்டாடுகிறோம் ?

தீபாவளி அல்லது தீப ஒளித்திருநாள் என்பது ஐந்து நாட்கள் கொண்டாடப் படுகின்ற ஓர் பண்டிகை. தீபம் என்றால் ஒளிவிளக்கு, ஆவளி என்றால் வரிசை. வரிசையாய் விளக்கேற்றி, இருள் நீக்கி, ஒளிதரும் பண்டிகையே 'தீபாவளி'....

அண்மைய செய்திகள்