தீபாவளி ஸ்பெஷல்: தீக்காயங்களும் சிகிச்சை முறைகளும்

பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டும், சில சமயங்களில் தீக்காயங்கள் தீபாவளி பண்டிகையில் தவிர்க்க முடியாதவையாக அமைந்து விடுகின்றன. அவற்றிற்கான எளிய சிகிச்சை முறைகளைப் பார்ப்போம்... * தீக்காயம் ஏற்பட்ட இடத்தில், சுமார் 10-15 நிமிடங்கள்...

அண்மைய செய்திகள்